divendres, 17 de gener de 2014

El comptaquilòmetres:Manipular el comptaquilòmetres hauria de ser una infracció greu segons l'opinió de la patronal de venedors de vehicles Ganvam , ja que altera el preu i , a més , suposa l'obtenció d'un lucre il · legítim .Segons l'associació, constitueix un acte d'estafa , que pot ser sancionat amb fins a sis anys de presó . Per això , creu que hauria d'estar penat de forma greu en la nova Llei de seguretat viària que s'està tramitant a les Corts. De fet , Ganvam ha presentat ja una esmena perquè s'inclogui dins del nou codi .A més de la seva càrrega penal , l'associació posa l'accent en la competència deslleial que suposa aquesta pràctica enfront de la " immensa majoria d'agents que treballa honestament " , projectant també " una imatge negativa del sector del vehicle d'ocasió .No només afecta a la quantia de la transacció comercial ia la imatge del sector , sinó que a més repercuteix sobre el medi ambient. Manipulant el comptaquilòmetres circulen per les carreteres vehicles les emissions contaminants no es controlen de la manera adequada .

http://www.infotaller.tv/reparacion/concesionarios/manipular-el-cuentakilometros-podria-ser-una-infraccion-grave

SENSORS S'APARCAMENT POSTERIORS

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.