dijous, 14 de juliol del 2011

PROMOCIO PER L'ESTALVI I EFICIENCIA ENERGETICA
L'Agència Local de l'Energia de Figueres, la delegació de l'Alt Empordà de la Cambra de Comerç de Girona i l'Institut Català de l'Energia organitzen un any més la presentació a Figueres de les línies d'ajuts per a la promoció de l’estalvi i eficiència energètica  que convoca anualment l'ICAEN. Aquests ajuts tenen per objectiu subvencionar la realització d’actuacions en matèria d’estalvi i eficiència energètica.

La presentació es realitzarà el proper dia 22 de juliol a les 12h al Cercle Esport Figuerenc, cr/ Monturiol 3  i servirà per conèixer de primera mà quins projectes podran rebre subvenció, quina serà la quantitat subvencionable, com caldrà presentar les sol·licituds i per resoldre qualsevol dubte.

Adjunt us enviem el programa. Trobareu tota la informació a la web de l'ICAEN i a www.figueres.cat/mediambient
Us animem doncs a assistir a aquesta presentació i a fer difusió de la convocatòria a qui pugui estar interessat. No és necessària la confirmació de l'assistència.
Ben cordialment,
David Carvajal Carbonell * Àrea de Promoció Econòmica * Ajuntament de Figueres 

dijous, 7 de juliol del 2011

Gràcies a tots i a totes!

Més de 2500 clients han passat i passen pel nostre taller des de que varem començar al 1989. Aixo significa que s'han reparat més de 5000 cotxes, ja que cada client pot tenir o ha tingut en el transcurs dels anys de 2 o 5 cotxes , o fins de 10 a 20 cotxes les empreses grans.

Dia a dia intentem millorar en mecànica, electricitat, climatització, averies, instal.lacions, atenció al client...

Volem que quan ens porteu el cotxe a reparar, podeu confiar-hi plenament. En tot moment sou informats dels preus si hi ha quelcom important a reparar o si fa falta pròximament fer alguna reparació important.

Intentem reparar els vehicles com si fossin els propis.
Us ensenyem tot el que s'ha canviat al vostre vehicle.

Volem assessorar-vos en tot el que necessiteu i en tot el que sapiguem.
Acumulem més de 20 d'anys d'experiència.

Per nosaltres la millor publicitat, és la que ens poden donar els nostres clients, al parlar be de nosaltres o al recomanar-ho a d'altres persones.

Traçar les directrius a seguir és fa més senzill: "En un taller mecànic no hi ha de regnar el desordre. El nostre es caracteritza per l'ordre, la netedat i l'organització, per facilitar la feina dia a dia. A més, gestionem correctament tots els nostres residus, disposem d'estoc de material de recanvi, verifiquem els preus dels materials i informem al client.

Gràcies a tots per confiar amb nosaltres. Sentir-se realitzat amb la feina que és fa és important.
Hem fer unes enquestes entre els nostres clients , i aixo son algunes de les respostes:


Com ens va conèixer:
VAIG VOLER VENIR JA QUE EL ULTIM TALLER NO HO HAVIA FET BE - PER UN ALTRE CLIENT - PER UN AMIC - CLIENT - PLANXISTA - RECOMANACIÓ D'UN CLIENT - PER LA MEVA PARELLA -

Podria dir en una sola paraula quina imatge té de la nostra empresa:
BONA - BE - SERIETAT - EFICIÈNCIA - CONFIANÇA - BONA - EFECTIVITAT - PROFESSIONALITAT -


Que opina dels serveis que oferim:
MOLT BONA- PER MI SUFICIENTS - MOLT CONTENT - RÀPID I ADAPTATS ALS CLIENTS - EXCEL.LENTS - MOLT CORRECTES - MOLT CORRECTES I EFICIENTS -  MOLT CORRECTES A LES NECESSITATS DELS CLIENTS -
 

Podria dir-nos alguna cosa que no li hagi satisfet del nostre servei:
CAP - NO - CAP - FINS AL DIA RES - CAP - FINS AVUI CAP - X - _ -
 

Que li agradarà que millorem:
RES- TROBO TOT EL QUE NECESSITO - POSAR UN TREN DE RENTAT - SABER LES OFERTES VIA MAIL -

RES -  X - RES, TROBO QUE LES INSTAL.LACIONS SON CORRECTES I MODERNES I EL SERVEI TAMBÉ -


Quin servei o producte li agradaria trobar a la nostra empresa:
ES COMPLET- TOT BE  -  CORRECTE - POSSIBILITAT DE LLOGAR UN COTXE - X - OLI GULF - COTXE SUBSTITUCIÓ -  

Que és el que més valor de la nostra empresa:
SERVEI RÀPID - PORTO MOLTS ANYS VINGUEN I SEMPRE HO HE TROBAT TOT BE I MOLTA SERIETAT QUE AIXO ES IMPORTANT - SERIETAT, PROFESSIONALITAT I LA NETEDAT DEL TALLER - EL FET DE QUE ES PUGUI PARLAR DIRECTAMENT AMB LA PERSONA QUE HO REPARA HO FACILITA TOT, CAL VALORAR L'EXPERIÈNCIA AMB LA MARCA BMW - EL TRACTE AL CLIENT -  EL TRACTE PERSONALITZAT - HONRADESA, SERIETAT I EFECTIVITAT - EFECTIVITAT EN LES REPARACIONS, PUNTUALITAT A L'ENTREGA.

Quines

  Nosaltres hi col.laborem!!! que hi vindreu ?????


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.