dimarts, 15 de març de 2011

Consells del vostre Mecànic 1º

Cal que almenys un cop l'any canvieu la clau que feu servir del vostre vehicle per la de recanvi, aixi es gasten per igual i no hi ha problemes de clausor ni d'oblidar on guardeu la segona clau. (alguns vehicle carreguen la pila de la clau amb el mateix contacte amb el immobilitzador)