Consells del vostre Mecànic 1º

Cal que almenys un cop l'any canvieu la clau que feu servir del vostre vehicle per la de recanvi, aixi es gasten per igual i no hi ha problemes de clausor ni d'oblidar on guardeu la segona clau. (alguns vehicle carreguen la pila de la clau amb el mateix contacte amb el immobilitzador)

Comentaris