dimarts, 8 de novembre de 2011

Varta i la tecnologia Start-Stop


Sense la tecnologia correcta, les caracteristiques dels vehicles Star-Stop no funcionarien, perdent aixi les avantatges de reducció de combustible i co1, els costos que suposen i el medi ambien

SKF


Ja fa 20 anys, que SKF va crear el primer kit de distribució.

dijous, 3 de novembre de 2011

En venta W golf 1.6


EN VENTA

W Golf 1.6 Benzina
Gi_BC (12-1996)
Blanc, llantes alumini, seients molt bon estat, direcció assistida, aire condicionat, cargador de 10 cds kenwood i r/c kenwood. Alarma Cobra.

Bon estat de motor, bon estat interior de seients i tapisseria
Embrague, amortiguadors, compresor a.a., rodes i radiador calefacció  nous.
Distribució feta. Bomba aigua canviada, c.c i liquid de frens.
Manteniment efectuat sempre correcte.

COTXES DIESEL, ... PETITS RECORREGUTS

ELS COTXES dièsels, no están fets per fer petits recorreguts. Això els pot causar varies averíes, nosaltres les podem solucionar, EGR, ...


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.