Varta i la tecnologia Start-Stop


Sense la tecnologia correcta, les caracteristiques dels vehicles Star-Stop no funcionarien, perdent aixi les avantatges de reducció de combustible i co1, els costos que suposen i el medi ambien

Comentaris