Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: juliol, 2013

7 de cada 10 vehicles, d'estiueig amb poca pressió en els pneumàtics (segons infotaller.tv)

Imatge
Elspneumàtics del71% delsautomòbils quesurtende vacancescirculenambuna pressiódeficient.Aquestessónlesestimacionsdel distribuïdorGrupAndrésper a les properessetmanes,unesxifresque multipliquenel riscde rebentadaquanes rodaambtemperatureselevades.

GrupAndreucalculaque el riscde rebentadaes triplicaen els pneumàticsamb 0,5atmosferesper sotadel que indicael fabricant.El perilles converteixen extremper a l'1% delsautomobilistes queviatgenamb 0,75atmosferesalmenys en algundels seus pneumàtics.

L'empresarecorda queles rebentadesesprodueixen desprésde cobrir unbonnombrede quilòmetressenseaturar-se,amb temperaturaelevada iel cotxecarregat.En aquests casos,s'aconsellaaugmentar lapressió en unao dues dècimes, amb el ques'evitael sobreescalfament.

A més decomprometre laseguretatdelsconductors,la combinacióde pressionsbaixesi calordisparala facturade carburantfinsal7%,acausa de l'augmentde resistènciaal rodolament.Juntament amb això,lescoberteses desgastenmés de pressaisón menysr…

Denuncien indemnitzacions d'asseguradores inferiors al valor de la reparació

Imatge
(Segons infotaller.tv)


Faescassessetmanesvan ser elstallersde Barcelona. Iara tocael tornals deCastelló. Uns i altresdenuncienla pràcticaestesai acordada entreasseguradores quelimitenla indemnitzacióa un valorinferior al preude la reparaciódelsdanyssoferts.

La patronalde tallerscastellonencAstrautohadetectat, igual que elGremide Tallersde Barcelona, la generalització d'aquestabús, consistent en noindemnitzara l'usuariper la totalitatdel danycausaten casosde sinistre totalcom exigeix ​​lallei, sinó per unsuposat valorvenaldel vehicle, inferior al de mercat. Aixòimpedeix alconductordisposar del seuvehicleenlesmateixescondicions queabans de l'accident.

Astrautoasseguraque elspèritsque valorenelsdanyssón de la mateixaasseguradora delperjudicat, a qui noinformencom caldels seus drets. Aquestsdonencom a valorvenaldel vehicle el ques'obtindriasi esvenguésino el seu valorde mercat, que és elque costa lacomprad'un de similara l'accidentat.