dijous, 23 de febrer de 2012

dimecres, 22 de febrer de 2012

Sport Maxx Rt, nuevo neumático Dunlop


Dunlop presenta su nuevo neumático Sport Maxx Rt. Diseñado para responder a las necesidades de las marcas de automóviles de altas prestaciones, esta cubierta ofrece un mejor agarre en carretera, tanto en seco como en mojado, una gran estabilidad y una mayor zona de contacto en las curvas, incluso a alta velocidad.
Sport Maxx Rt proporciona, además, una distancia de frenado más corta y su diseño ayuda a reducir la generación de calor y la resistencia al aire, bajando así el consumo.
El neumático estará a la venta a partir del 1 de marzo y disponible en 28 medidas, para cubrir el 85% del segmento entre llantas de 16 a 18 pulgadas.

(infotaller.tv)

COTXES DIESEL, ... PETITS RECORREGUTS

ELS COTXES dièsels, no están fets per fer petits recorreguts. Això els pot causar varies averíes, nosaltres les podem solucionar, EGR, ...


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.