dimecres, 18 de juliol del 2012

Olis Castrol


Més de 20 utilitzant la mateixa marca. CASTROL


www.castrol.com


Con 100 años de experiencia, hemos podido desarrollar unos lubricantes de motor adecuados a diversas necesidades y condiciones de conducción, aplicando una alta precisión a cada producto. Todos ellos se ensayan en condiciones extremas en competición y a altas velocidades

dimarts, 10 de juliol del 2012

Bateries


Bateries Bosch.
Ja la tenim quasi canviada....
Abans de canviar la bateria, comprovem si hi ha algún consum

divendres, 6 de juliol del 2012

La pressió dels pneumàtics (segons infocap)


Dos de cada tres conductores circulan con baja presión

Dos de cada tres conductores (el 63%) circula con un nivel bajo de presión en sus neumáticos y casi el 20% tiene, al menos, una cubierta desgastada por debajo del mínimo legal de profundidad del dibujo de la banda de rodadura establecido por la Unión Europea, según el último estudio europeo sobre neumáticos realizado por Bridgestone.
Estos resultados se basan en las inspecciones de seguridad realizadas a 46.000 vehículos en 11 países de la Unión Europea por Bridgestone en 2011. En ellos se demuestran que muchos conductores siguen sin realizar el mantenimiento adecuado de sus neumáticos.
“El cuidado de los neumáticos es vital para la seguridad, para la conducción ecológica y la economía. Cuando se acerca el periodo estival, Bridgestone, un año más, anima a los conductores a comprobar el estado de sus neumáticos y su nivel de presión antes de emprender un viaje”, afirma Gert Meylemans, director senior de la Oficina de Comunicación Europea de Bridgestone Europa.
El bajo nivel de presión afecta a los bolsillos de los conductores y también al medioambiente. Además, acelera el desgaste de los neumáticos y reduce el kilometraje, sino que, además, aumenta la resistencia a la rodadura del neumático, lo cual, a su vez, incrementa el consumo de combustible y las emisiones del vehículo

Quines

  Nosaltres hi col.laborem!!! que hi vindreu ?????


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.