dimarts, 22 d’octubre de 2019

ITV - ITV NEGATIVES

Recordeu que circular amb l'itv caducada, són aproximadament 200 € de sanció.( no teniu tot el mes per passar-la, sino que és fins un dia en concret, i surt a la fitxa tècnica del vostre vehicle).

Si un vehicle no ha passat la itv, només podeu circular fins al taller. Circular amb una itv NEGATIVA pot suposar una sanció de 300 €.  Teniu 15 dies per poder tornar a la itv sense pagar i tan sols 1 oportunitat. A partir de després caldrà pagar taxes.

Es important tenir la itv al corrent!  Es la vostra seguretat i la de la gent que va al vostre vehicle!

dijous, 17 d’octubre de 2019

dijous, 10 d’octubre de 2019

SISTEMES D'ADBLUE

Citroen i Peugeot té milers de problemes amb el sistema d'adblue! Mira la centraleta que porta al dipòsit !!!  


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.