dimarts, 15 de setembre del 2020

ZONA BAIXES EMISSIONS .... (Segons CORVE)

 

Recordeu que avui 15/09/2020 entra en vigor la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, en virtut de la qual queda restringida la circulació a l’àrea establerta a determinats vehicles.

 

Quina és la zona afectada per la restricció de circulació?

L'àmbit de la ZBE Rondes de Barcelona (que inclou Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, i part d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat).

 

Quins vehicles poden circular?

Tots aquells vehicles als quals els correspon algun distintiu ambiental de la DGT.

 

Quins vehicles no poden circular?

A partir del 15 de setembre de 2020 els vehicles afectats per aquesta restricció seran els vehicles lleugers com motos i ciclomotors (L), turismes (M1) sense etiqueta ambiental:

  • Turismes (M1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans del 2005 o 2006).
  • Motocicletes i ciclomotors (categoria L) anteriors a Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).

Progressivament també quedaran afectats les furgonetes (N1), els camions (N2, N3) i els autobusos (M2, M3) sense etiqueta ambiental:

  • A partir de l'1 d'abril del 2021, furgonetes (categoria N1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculades abans del 2000) i les dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculades abans del 2005 o 2006).
  • A partir de l'1 de juliol del 2021, camions (N2, N3) i autocars petits (M2) anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).
  • A partir de l'1 de gener del 2022, autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).

Quan no podran circular?

Els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 h.

 

Voleu saber si el vostre vehicle pot circular-hi?

 

Cliqueu al següent link, poseu-hi la matrícula i podreu saber si podeu circular o si el vostre vehicle té alguna moratòria:

Vehicles afectats ZBE

 

 

Consulteu tota la informació a: ZBE Rondes de Barcelona (cliqueu al damunt per accedir-hi)

divendres, 4 de setembre del 2020

Quines

  Nosaltres hi col.laborem!!! que hi vindreu ?????


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.