divendres, 13 d’agost del 2021

AVIS FALTA AIGUA MOTOR - Atureu-vos abans no sigui massa greu....

 


Pot tenir un altre dibuix, però atenció si aneu en marxa i veieu que s'ha encès una llumeta així al tablier d’instruments del vostre vehicle (sempre cal fer atenció a les llums vermelles que s’encenen) , atureu-vos (sempre amb precaució), i controleu que li passa al vostre vehicle.

Pot ésser que només li falti aigua, feu-li el nivell (sempre amb el tipus aigua refrigerant i color que li correspongui) i mireu que no perdi aigua a terra (no confondre amb la transparent que és del desaigua del aire condicionat), si heu fet el nivell (la marca del dipòsit us diu on ha d’estar sempre: entre mig de mínim i màxim) i el cotxe no s’escalfa i no hi ha cap anomalia podeu prosseguir el vostre viatge.

Si s’escalfa, no toqueu el cotxe, truqueu a la grua i porteu-lo al taller.  

Cal fer atenció sempre amb el llum de temperatura i que el rellotge de temperatura no arribi mai al vermell. Després la reparació del vostre vehicle seria molt més costosa i greu.


TANCAT PER VACANCES

 Ens veiem a la tornada, tanquem per vacances fins el dia 2 abril ! podeu reservar cita per mail : info@tallerjuanola.com


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.