dimecres, 27 de novembre del 2019

dimarts, 26 de novembre del 2019

La DGT multa a 539 conductores por circular con los neumáticos en mal estado ...

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sancionado a 539 conductores por circular con los neumáticos en mal estado, según el balance de su última campaña de vigilancia sobre las condiciones de los vehículos que circulan por nuestras carreteras realizada la semana del 11 al 17 del presente mes de noviembre, de la que puntualmente informó 'EuroPneus' el mismo día que arrancaba. En dicha campaña, la DGT ya avisaba que iba a poner el foco en el adecuado mantenimiento y puesta a punto de todos los elementos de seguridad del vehículo, como, por ejemplo, neumáticos, frenos, luces, señalización, parabrisas, ITV... 

Ho hem llegit a: EUROPNEUS

divendres, 15 de novembre del 2019

DISTINTIUS AMBIENTALS

Sabeu on podeu tramitar els distintius ambientals?

Doncs tant per motor, turismes, furgonetes i vehicles pesats, ho podem tramitar a correus.
Aquesta solicitud us costarà 5€

Cal dur la fitxa tècnica del vostre vehicle, el permís de circulació i el dni de la persona propietaria del vehicle !

Quines

  Nosaltres hi col.laborem!!! que hi vindreu ?????


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.