dilluns, 30 de juny de 2014

LAMPADES

Mots vehicles d'avui en dia: Bmw, Mercedes, Volswaghen.... quan és fon una làmpara t'avissa al tablier del cotxe. Doncs bé, cal canviar-la lo més aviat possible, siguin normals o de xènon, ja que aquestes tenen unes UCE (unitats de control)... i és podrien averiar.

Aixi mateix, si el teu vehicle porta xènon i veus que la llum la comença a fer groga o rosada, cal que la canviis, ja està arribant a la fi dels seus dies.
 

divendres, 27 de juny de 2014

Distribució.

Recordeu, cal tenir en compte si el vostre vehicle porta corretja distribució. Depenent els kilometres o els anys, cal fer-ho .


Un manteniment a temps, pot salvar una gran averia!!!

dimecres, 18 de juny de 2014

Embrague

Avui toca fer embrague a un Klase A , cal baixa motor i accesoris per poder-ho. Anem per feina!!!
 

dimarts, 10 de juny de 2014

MODIFICACIONS LLEI DE TRAFIC


Son infracciones graves:

Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

Son infracciones muy graves:


Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los  sistemas de vigilancia del tráfico.


 

NO T'OBLIDIS DE FER CAS DELS TESTIMONIS LLUMINOSOS DEL TEU VEHICLE

Ja saps!  Quan puguis recorda de venir al taller!  


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.