dimarts, 26 d’abril de 2022

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i tramesa de díptic informatiu – exercici 2021 (INFORMACIO CORVE)

 HEM REBUT aquesta informació per si és del vostre interés:

 

Els propietaris dels vehicles matriculats d'acord amb les seves emissions de C02 inscrites a la Fitxa Tècnica del Vehicle hauran de pagar l'impost sobre CO2.

A partir de l'1 de maig la Generalitat publicarà el padró. Caldrà consultar-lo per conèixer l'import i poder, si s'escau, presentar reclamació.

 

Us informem que el padró provisional de vehicles que tributen per l’impost es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de l’1 de maig del 2022. Actualment, ja podeu consultar la informació general relacionada amb l’impost a atc.gencat.cat/impostco2. I, per saber-ne més, podeu visitar el web impostco2.gencat.cat.

 

 

 

 

Enguany, com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l'actual conjuntura econòmica, la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l'impost i no les incrementarà tal com estava previst per llei per a l’exercici 2021 (vegeu el Decret llei 4/2022, de 5 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer).

 

L'Agència Catalana de tributs ens ha fet arribat un díptic divulgatiu que us l'adjuntem.Hi trobareu informació concreta sobre els subjectes passius, el calendari, l’accés a les dades del padró, i els canals de pagament i d’atenció i informació als contribuents.

 

 

 

divendres, 22 d’abril de 2022

dimarts, 15 de març de 2022

PERIODE DE VACANCES

 Preguem preneu nota de les nostres properes vacacances.


Tindrem tancades les nostres instal.lacions del:


11 al 18 d'abril. !  disculpeu les molèsties!!!!!


per cita prèvia per dies posteriors, podeu enviar mail a info@tallerjuanola.com 

dimecres, 2 de març de 2022

DIES DE PLUJA ...

 


Diuen que venen dies de pluja? Precaució al volant!  Cal revisar la pressió dels pneumàtics cada 2/3 mesos. I si veus que cal canviar-les, et podem fer un pressupost a la teva mida!!!

dimecres, 2 de febrer de 2022

FORMACIO DE HIBRITS ENDOLLABLES !!!

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.