dijous, 4 de novembre de 2021

ALPHABET

 


Recorda que si tens un vehicle d'alphabet, nosaltres t'el podem reparar!!
Intentarem que el servei sigui lo més ràpid possible!

A més si l'averia és greu, pots consultar a alphabet per si tens un cotxe de cortesia gratis mentres el reparem!

dimecres, 3 de novembre de 2021

ARA ENTRADES GRATIS AL CINEMA, PER CADA REPARACIO....

 


Ara per cada reparació al vostre vehicle al nostre taller, superior a 150 € + iva, et regalem 2 entrades de cinema!  No t'ho pots perdre!!

dimarts, 19 d’octubre de 2021

AUTEL MAXIJa tenim una nova màquina de diagnosis, la nova AUTEL !!!!!!

Millorem per donar-vos millor servei!

 

dimarts, 5 d’octubre de 2021

A PUNT PER REPARAR LA TRANSMISIO

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.