dimecres, 7 d’abril del 2021

Zona de baixes emissions de Barcelona: des de l’1 d’abril ja no poden entrar les furgonetes (N1) sense distintiu ambiental (CORVE)


Zona de baixes emissions de Barcelona: des de l’1 d’abril ja no poden entrar les furgonetes (N1) sense distintiu ambiental


 

L’1 d’abril passat va finalitzar la moratòria per a furgonetes (N1) que no tenien distintiu ambiental, i per tant a

partir d’aquesta data ja no poden circular per la Zona de baixes emissions.

 

D’aquesta manera s’afegeixen als turismes (M1), motocicletes i ciclomotors (categoria L) sense distintiu ambiental

 que des de l’1 de gener ja no hi poden circular-hi.

 

Progressivament també quedaran afectats els següents vehicles sense etiqueta ambiental:

  • A partir de l'1 de juliol del 2021, camions (N2, N3) i autocars petits (M2) anteriors a la norma Euro 4

(habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).

  • A partir de l'1 de gener del 2022, autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu anteriors

 a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).

Si voleu saber si el vostre vehicle disposa de distintiu ambiental o si té alguna moratòria per accedir a la zona de

baixes emissions, accediu al següent link i introduïu-hi la matrícula.

 

Zona de baixes emissions - Barcelona: vehicles afectats

 

Tingueu present que:

·         la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona inclou no sols Barcelona (excepte la Zona

·         Franca-Industrial, i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), sinó també l’Hospitalet de

·         Llobregat, Sant Adrià de Besòs i parts d’Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

·         Inclou les rondes? No. La ronda de Dalt i la ronda Litoral estan lliures de restriccions de circulació.

·          És a dir, tots els vehicles (inclosos els més contaminants, als quals no els correspon distintiu

ambiental de la DGT) poden circular-hi. El que no està permès, per als vehicles més contaminants,

 és agafar una sortida i moure's pels carrers de la ciutat que estan inclosos dins la ZBE.

·         Horari de prohibició de circulació: feiners de dilluns a divendres, de 7 a 20 hores.


TANCAT PER VACANCES

 Ens veiem a la tornada, tanquem per vacances fins el dia 2 abril ! podeu reservar cita per mail : info@tallerjuanola.com


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.