dimarts, 19 d’octubre del 2010

informació que ens arriba (segons infotallertv)

Los coches europeos son el 9% más baratos de reparar  * Multimarca y general

Si tienes un vehículo de origen europeo el paso por el taller puede salirte hasta el 9% más económico que a un usuario de vehículos americanos o asiáticos. Al menos, esto es lo que afirma el informe 'La nacionalidad de la marca en la reparación', elaborado por Audatex España, sobre un total de 4,2 millones de presupuestos de reparación.

Según el estudio, en un coche americano una operación de mantenimiento mixta de sustitución de discos y pastillas de freno, filtros de aceite, polen y aire podría costar unos 358 euros de media, frente a los 355 euros que supondría en un asiático, o los 327 euros en los europeos.

El coste de reparación se calcula a partir del precio de recambio (que supone un 57% del desembolso final) y del importe de la mano de obra. De esta manera, los recambios en los coches europeos son más baratos, pero ocupan mayor tiempo de mano de obra (102 minutos por intervención) en el taller. Por el contrario, los vehículos americanos exigen 84 minutos para su reparación, mientras que en los asiáticos este tiempo oscila en torno en los 96 minutos de media.


El tipo de vehículo también influye en estas variaciones, así en un automóvil de alta gama la factura en recambios puede llegar a resultar un 24,3% más cara, con un importe medio de 362 euros. En cambio, el tiempo de mano de obra es muy similar en ambas clases de vehículos

divendres, 8 d’octubre del 2010

TANCAT PER VACANCES

 Ens veiem a la tornada, tanquem per vacances fins el dia 2 abril ! podeu reservar cita per mail : info@tallerjuanola.com


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.