dilluns, 4 de març del 2013

Plan Pive 2 (segons postventa.info)

El Plan Pive 2 cambia la tendencia del mercado
El Plan Pive 2 está logrando cambiar la tendencia del mercado en los pocos días que lleva en vigor. El final del primer Plan Pive devolvió la senda bajista, con una caída del 20 % en las ventas de particulares en la primera quincena de febrero.
La puesta en marcha del Pive 2 ha invertido esta tendencia con un incremento del 40 % en la segunda mitad del mes. Además, desde su aprobación, las visitas a concesionarios ha aumentado un 32 % y los pedidos lo han hecho un 42 %. El Plan Pive 2 registra hasta la fecha más de 18.000 reservas, con un ritmo de 1.100 diarios.
De la misma forma, tras analizar la tendencia diaria del mercado desde el mes de septiembre en el canal de particulares, se observa una línea ligeramente ascendente. Esta tendencia debería confirmarse en los próximos meses, sostenida por el efecto del Plan Pive 2, complementado con las ofertas comerciales de marcas, concesionarios, distribuidores y financieras.
Las cifras durante el mes de febrero han registrado un descenso del -9,8 %, con un total de 58.373 matriculaciones. A lo largo de los dos primeros meses del año, se han matriculado un total de 108.048 unidades, lo que representa una caída del 9,7 % respecto al mismo periodo del curso anterior.

Quines

  Nosaltres hi col.laborem!!! que hi vindreu ?????


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.