dilluns, 17 de febrer de 2014

Carglass, ERE para 139 trabajadores tras comprar Guardian Express
Una absorción y un ERE prácticamente inmediato. Tras hacer efectiva a principios de año la compra de los activos en España de una de sus principales competidoras, Guardian Express, Carglass ha planteado un ERE que afecta a 139 trabajadores, basado en motivos organizativos y de producción.
El solapamiento de puestos de trabajo estaría detrás de este ERE que, según los sindicatos, afectará especialmente a las provincias de Álava, Madrid, A Coruña y Zaragoza, donde está ubicado algo más del 60% de los trabajadores afectados.
Los sindicatos mostraron su rechazo a la medida en la primera reunión, ya que entienden que, si bien la empresa adquirió el volumen de negocio de Guardian Express, deberá realizar el esfuerzo necesario para mantener la plantilla, ya sea reorganizando los centros o brindando la formación adecuada para la adaptación de los trabajadores a los nuevos métodos de trabajo.
Con la compra de Guardian Express, Carglass se hizo con el control de 69 centros y unidades móviles repartidos por distintos lugares de España. De este modo, la enseña suma en la actualidad más de 200 centros de servicio de reparación y sustitución de lunas.

http://www.infotaller.tv/chapa-y-pintura/actualidad/carglass-ere-para-139-trabajadores-tras-comprar-guardian-express

SENSORS S'APARCAMENT POSTERIORS

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.