dimarts, 30 de juliol de 2013

Denuncien indemnitzacions d'asseguradores inferiors al valor de la reparació(Segons infotaller.tv)


Fa escasses setmanes van ser els tallers de Barcelona. I ara toca el torn als de Castelló. Uns i altres denuncien la pràctica estesa i acordada entre asseguradores que limiten la indemnització a un valor inferior al preu de la reparació dels danys soferts.

La patronal de tallers castellonenc Astrauto ha detectat, igual que el Gremi de Tallers de Barcelona, la generalització d'aquest abús, consistent en no indemnitzar a l'usuari per la totalitat del dany causat en casos de sinistre total com exigeix ​​la llei, sinó per un suposat valor venal del vehicle, inferior al de mercat. Això impedeix al conductor disposar del seu vehicle en les mateixes condicions que abans de l'accident.

Astrauto assegura que els pèrits que valoren els danys són de la mateixa asseguradora del perjudicat, a qui no informen com cal dels seus drets. Aquests donen com a valor venal del vehicle el que s'obtindria si es vengués i no el seu valor de mercat, que és el que costa la compra d'un de similar a l'accidentat.

XAPAPOTE i PERDUA OLI en MERCEDES

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.