dimarts, 30 de juliol de 2013

7 de cada 10 vehicles, d'estiueig amb poca pressió en els pneumàtics (segons infotaller.tv)
Els pneumàtics del 71% dels automòbils que surten de vacances circulen amb una pressió deficient. Aquestes són les estimacions del distribuïdor Grup Andrés per a les properes setmanes, unes xifres que multipliquen el risc de rebentada quan es roda amb temperatures elevades.

Grup Andreu calcula que el risc de rebentada es triplica en els pneumàtics amb 0,5 atmosferes per sota del que indica el fabricant. El perill es converteix en extrem per a l'1% dels automobilistes que viatgen amb 0,75 atmosferes almenys en algun dels seus pneumàtics.

L'empresa recorda que les rebentades es produeixen després de cobrir un bon nombre de quilòmetres sense aturar-se, amb temperatura elevada i el cotxe carregat. En aquests casos, s'aconsella augmentar la pressió en una o dues dècimes, amb el que s'evita el sobreescalfament.

A més de comprometre la seguretat dels conductors, la combinació de pressions baixes i calor dispara la factura de carburant fins al 7%, a causa de l'augment de resistència al rodolament. Juntament amb això, les cobertes es desgasten més de pressa i són menys resistents a les punxades.

XAPAPOTE i PERDUA OLI en MERCEDES

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.