dimecres, 2 de juny de 2010

Taller Juanolaa TALLER JUANOLA:

Sabem que el temps és or, per això intentem atendre'l el més aviat possible.

Totes les reparacions son efectuades per personal qualificat, i titulat.

L'avisarem de totes les possible anomalies greus que pugui tenir el seu vehicle abans de realitzar-ho, si això significa un augment considerable a la seva factura.

Ampli horari d'atenció 8h a 13h i de 15h a 20h de dilluns a divendres.

A la nostra sala d'espera disposarà de diaris, revistes, possibilitat de fer un cafè, o connectar-se amb el seu portàtil o mòbil a la nostra xarxa Wifi.

Cal recordar que un manteniment a temps és allargar la vida del vostre vehicle

Podeu demanar-nos hora per telefon 972670470 o per mail a : info@tallerjuanola.com

La reparació del seu vehicle serà los més ràpid possible, eficient i de qualitat

SENSORS S'APARCAMENT POSTERIORS

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.