dimarts, 22 de juny de 2010

Novetats WEB 12 (Segons infocap)Avería masiva de vehículos diésel en Galicia por el uso de biocombustible


Los talleres especialistas en reparación de bombas diésel de Galicia no dan abasto. La causa es una avería masiva de vehículos que presentan un goteo grasiento en los bajos del coche, fallos en el arranque o paradas repentinas. La Xunta de Galicia apunta al biodiésel como causa más probable, según explica la prensa gallega.

No es la primera vez que ocurre una avería masiva de este tipo por culpa del carburante (ver noticia). En concreto, el presidente de la patronal de los talleres de Lugo, Luis Abelleira, explicó a la prensa gallega que “cada dos o tres años tenemos una epidemia de parafina en el gasoil”. Esto podría estar detrás de los fallos en los vehículos.

También los talleres de Pontevedra afirman que hay muchas bombas diésel averiadas, que están desbordados y que el problema es del gasoil. Por eso, atribuyen el fallo a la alteración del carburante con aditivos que resultan corrosivos para las bombas de combustible y perjudiciales para los inyectores.

Según el grado de la avería, el coste medio de la reparación se sitúa, según la prensa gallega, en torno a los 500 euros, pero puede llegar a los 3.000 si la avería afecta también a los inyectores

SENSORS S'APARCAMENT POSTERIORS

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.