dimarts, 22 de juny de 2010

Novetats WEB 11 (Segons infocap)Nuevo neumático de Pirelli para remolques y semirremolques
La gama Pirelli ST:01, destinada a remolques y semirremolques, dispone de una nueva medida para vehículos que circulan por carreteras de media y larga distancia. Se trata del nuevo 435/50 R 19,5, bautizado como Super Single. Está específicamente diseñado para megatrailers con un alto volumen de carga.

Pirelli asegura que el desarrollo de esta nueva cubierta responde a las necesidades de las nuevas flotas de transporte, que optan por una mayor versatilidad del vehículo, pudiendo mezclar los transportes de volumen con los de peso.

El fabricante también indica que el Super Single tiene la ventaja de poder sustituir, con seis juegos de neumáticos, la capacidad de carga de un montaje de doce neumáticos gemelados, en disposiciones con neumáticos de llanta 19,5”, optimizando así los tiempos de gestión y mantenimiento de las cubiertas. Así se mejora ligeramente la capacidad de carga del vehículo

SENSORS S'APARCAMENT POSTERIORS

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.