dijous, 20 de juny de 2013

LA DIFERENCIA DE PREUS HORA DE TALLERS I CONCESSIONARIS (INFOTALLER.TV)

La hora multimarca (Taller de sempre) es diez euros más barata que la marquista (concessionari)
 
La factura marquista es unos 200 euros más cara que la multimarcaLa diferencia de precio entre la hora de trabajo de un taller marquista y uno multimarca es de 10 euros. Así lo recoge un informe elaborado por Audatex a partir de 4,2 millones de valoraciones de siniestros.
En este sentido, el estudio explica que los marquistas cobran, de media, 40 euros por hora trabajada, frente a los 30 que cobra el multimarca. Además, en el caso de los siniestros, los multimarca emplean menos tiempo en las reparaciones (9 horas de media) que los oficiales (10 horas).
Este desajuste en el tiempo empleado se explica porque los usuarios tienden a llevar las reparaciones más complejas a las redes oficiales, es decir, aquellas que requieren más tiempo para ser solucionadas.
Todo esto tiene mucho que ver con la diferencia de más de 200 euros que existe entre la facturas finales de un taller oficial (985 euros de media) y la de uno multimarca (755 euros), lo que se traduce en una diferencia de precio del 30% entre uno y otro.
Noticias relacionadas:
La mano de obra, el 30% más barata en talleres multimarca

SENSORS S'APARCAMENT POSTERIORS

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.