dimecres, 9 de gener de 2013

Neumàtics que canvien de color amb el desgast (segons infotaller.tv)


Los neumáticos Discolor Tyre cambian de color por el desgasteDiscolor Tyre es el nombre de los neumáticos concebidos por dos diseñadores, Gao Fenglin y Zhou Buy, que les han valido uno de los prestigiosos premios de diseño iF Awards. Su peculiaridad: cambian de color a medida que aumenta su desgaste.
Este concepto permite al conductor conocer de manera sencilla cuándo es el momento más adecuado para cambiar sus neumáticos. Con el paso de los kilómetros, la banda de rodadura va adquiriendo un llamativo color naranja que alerta sobre el estado de las cubiertas.
El color naranja se revela aproximadamente a los 20.000 kilómetros de uso de los neumáticos, aunque su aparición dependerá siempre del nivel de desgaste de la banda de rodadura, que poco a poco mostrará su nuevo color. Esto se debe a que los neumáticos incorporan una capa de color naranja por debajo de la capa de caucho negra de la superficie, que emerge a medida que esta última se deteriora

SENSORS S'APARCAMENT POSTERIORS

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.