dimarts, 4 de desembre de 2012

Quan arriba el fred... millor fer la revisió del vostre vehicle (segons infotaller.tv)

 
La patronal de empresarios de automoción de Castilla-La Mancha, Cecam, recomienda a los conductores que realicen una puesta a punto de su vehículo con el objetivo de estar preparados para las condiciones meteorológicas del invierno.
Para la Federación, es conveniente realizar la revisión de frenos, luces, escobillas limpiaparabrisas, batería, líquidos del vehículo, etc. además de ir preparados con las adecuadas cadenas y neumáticos, debido a que con el frío la calzada resbala más.
Los talleres legales disponen de una placa-distintivo que les identifican como tal y son en ellos donde el usuario cuenta con las verdaderas garantías ante cualquier reparación o revisión.

http://www.infotaller.tv/reparacion/multimarca-y-general/cecam-recomienda-la-revision-del-vehiculo-con-la-llegada-del-frio

XAPAPOTE i PERDUA OLI en MERCEDES

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.