dijous, 20 de desembre de 2012

Eurotaller (segons infotaller.tv)Anunciada hace algo más de un mes en la VI Convención de la red, la nueva web de EuroTaller, la enseña multimarca promovida por la agrupación de recambistas Group Auto España, es una realidad. Y eso significa que ya está online, accesible para cualquier internauta en la dirección www.infotaller.com.
Cambio absoluto de diseño, más contenidos enfocados hacia el automovilista, centrados sobre todo en consejos de mantenimiento para su vehículo y las promociones vigentes en EuroTaller, y la presencia en redes sociales (facebook y twitter) constituyen a simple vista las novedades más significativas de su nuevo sitio en Internet.
La web contiene también un localizador de talleres, mucho más sencillo y visible que en la versión anterior de la web. Los usuarios podrán a través de la página solicitar cita previa para llevar su coche al taller elegido. Para los reparadores hay también un espacio específico, llamado El Rincón del Taller, con noticias generales del sector de la reparación y mantenimiento de vehículos. Además, la web cuenta con un área privada, de acceso con registro de usuario y contraseña para los talleres asociados.

XAPAPOTE i PERDUA OLI en MERCEDES

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.