dijous, 20 de maig de 2010

Novetats WEB 8 (Segons infocap)
Las matriculaciones de coches ecológicos aumentan el 62% hasta abril
(Redacción InfoCap)
No cabe duda: están de moda. Cada vez se compran más coches ecológicos en España. Según la consultora TNS, las matriculaciones de este tipo de vehículos han aumentado el 62% durante los cuatro primeros meses de 2010. Se trata de los coches menos contaminantes del mercado, que emiten por debajo de los 120g/km de CO2.

Son datos del informe “Greencarmonitor” de TNS, que añade que estos registros vienen a confirmar una tendencia que ya existía el año pasado, que se cerró con un aumento del 42% en las ventas de este tipo de vehículos. Por el contrario, las matriculaciones de los coches más contaminantes cayeron el 20% en el primer cuatrimestre de 2010.

Así, la cuota de mercado de los coches ecológicos alcanzaba ya en abril el 32,3% del total de turismos nuevos, el 2,3% más que en 2009. Esto supone que su presencia en el parque de vehículos será cada vez mayor, así como la de tecnologías ecológicas en los vehículos que pasarán por el taller en el futuro.

SENSORS S'APARCAMENT POSTERIORS

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.