dijous, 27 de maig de 2010

Europremium 2010

Auto taller Juanola SL, estem participant en els EUROPREMIUM 2010

El pròxim dia 2 de juliol hi haurà la vuitena edició dels Premis Europremium 2010 d'Eurotaller, en el Hotel Meliá d'America a Madrid

Aquest Europremium son l'entrega de premis que s'entreguen en reconeixement als més destacats d'aquesta temporada per la seva dedicació i professionalitat.

Pels millors tallers d'espanya en qualitat, servei i professionalitat. Els tallers que hi participen, cal que compleixin els "Estándares Básicos de Calidad de los Talleres de la Red EUROTALLER"

En total hi ha 10 millors premis.


Taller Juanola és el 3º cop que hi participa.


http://www.autoprofesional.com/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/1Oqw/content/la-prensa-elige-a-sus-talleres-candidatos-a-obtener-los-europremium-2010

XAPAPOTE i PERDUA OLI en MERCEDES

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.