dimarts, 10 de gener del 2017

BATERIES DE COTXE BOSCH
Al nostre taller sempre tenim productes de qualitat del vostre vehicle, aquí us deixo les bateries Bosch.


S3/S4/S5 con tecnología PowerFrame®: potencia de arranque óptima para todos los turismos

Con las baterías S3, S4 y S5 Bosch ofrece tres líneas de productos a medida para diferentes necesidades y tipos de vehículos. Decisivo para el rendimiento y fiabilidad de estas baterías de Bosch es la rejilla patentada con tecnología PowerFrame® especial, responsable de un flujo de corriente óptimo, de la baja corrosión y de la larga vida útil. De esa forma, las baterías S3, S4 y S5 cumplen con las elevadas exigencias de calidad internacionales sobre potencia de arranque en frío y capacidad.

Ventajas


  • 100 % libre de mantenimiento
  • Máxima seguridad
    • gracias a su protección doble contra el retroceso de chispa, que también protege a la batería de las chispas durante el transporte y por la colocación en posición inclinada
    • Sin derrame de ácido gracias a la construcción estanca de la tapa de la batería
  • Calidad de primera clase de Bosch
  • Montaje sencillo y fácil transporte gracias a su asa de agarre ergonómica

MOLTS DE PREMIS AMB EUROTALLER 2024->2049

  A partir de dema tots els clients que vingueu a reparar el vostre vehicle us donarem una butlleta pel sorteig de molts de premis! A provar...


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.