dimarts, 7 de juny del 2011

Revisar el cotxe, és un estalvi!!! CONSELL Nº 10

Els cotxes que no fan revisions periòdiques tenen un 12,8% més d'averies (Butlletí núm. 43 Eurotaller)Revisar el vehicle periòdicament redueix les possibilitats de patir averies que puguin provocar un accident a la carretera


Aixi mateix, els controls preventius poden evitar danys més greus i costosos, i un estalvi de diners.

Aquestes afirmacions surten en un informe realitzat per GIPA

Entre altres resultats: els cotxes que no són revisats periòdicament tenen un 12,8´% més d'averies. I això suposa un 16,5% més de cost en la reparació de les pròpies averies.


El informe s'ha realitzat sobre uns 3000 conductors, i s'ha volgut avaluar la incidència dels ciutadans del cotxe en el benestar del conductor. Per aixo s'ha avaluat els hàbits de control del vehicle, fins els elements més senzills com el limpia fins parts de seguretat del vehicle com els frens.

Quines

  Nosaltres hi col.laborem!!! que hi vindreu ?????


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.