dimarts, 2 de març de 2010

INFORMACIO

AUTO TALLER JUANOLA SL
Garrigàs nº 13
17600 Figueres (Girona)

Us recordem els nostres serveis:
Muntatge i equilibrat de pneumàtics
Verificar frens, alineació i amortiguació
Pre itv
Desplaçament a passar la itv
Comprovació i reparació sistema aire condicionat
Averies del vehicle
Revisió i canvis olis.
Reparació llums
Canvi corretges, escapes, filtres ...

Ampli horari d'atenció: De dilluns a divendres de 8h00 a 13h00 i de 15h00 a 20h00

Ofertes:
10% en el oli del motor tot tipus i 20% en repsol (per W/Seat/Audi Especial 505.01)
Muntatge pneumàtics gratis
Atenció ràpida i personalitzada, per personal qualificat
Pressupost a mida
Cita prèvia per mail, telèfon, blog o facebook.

XAPAPOTE i PERDUA OLI en MERCEDES

 


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.