El comptaquilòmetres:Manipular el comptaquilòmetres hauria de ser una infracció greu segons l'opinió de la patronal de venedors de vehicles Ganvam , ja que altera el preu i , a més , suposa l'obtenció d'un lucre il · legítim .Segons l'associació, constitueix un acte d'estafa , que pot ser sancionat amb fins a sis anys de presó . Per això , creu que hauria d'estar penat de forma greu en la nova Llei de seguretat viària que s'està tramitant a les Corts. De fet , Ganvam ha presentat ja una esmena perquè s'inclogui dins del nou codi .A més de la seva càrrega penal , l'associació posa l'accent en la competència deslleial que suposa aquesta pràctica enfront de la " immensa majoria d'agents que treballa honestament " , projectant també " una imatge negativa del sector del vehicle d'ocasió .No només afecta a la quantia de la transacció comercial ia la imatge del sector , sinó que a més repercuteix sobre el medi ambient. Manipulant el comptaquilòmetres circulen per les carreteres vehicles les emissions contaminants no es controlen de la manera adequada .

http://www.infotaller.tv/reparacion/concesionarios/manipular-el-cuentakilometros-podria-ser-una-infraccion-grave

Comentaris