LIQUID DE FRENS - CADA 2 ANYS aprox.

Un líquid de frens en mal estat del teu vehícle pot suposar un risc per tu i tots els ocupants, nosaltres et recordem quan cal canviar-lo!!!!

Comentaris