no deixeu QUE CADUQUI LA ITV del vostre vehicle!

REcordeu què és MOLT IMPORTANT passar la itv del vostre vehicle (recordeu que no dura tot el mes, sino que caduca el dia que posa el segell de la itv a la fitxa tècnica del vostre vehicle), recordeu que és important, i si tinguessiu algun accident amb el vostre vehicle, la companyia d'assegurançes pots possar pegues a l'hora de pagar el sinistre, amb una ITV caducada i sobretot si fa molts mesos!!!! #itv #seguretat

Comentaris