Pressió dels pneumàtics


Els pneumàtics dels vehicle Europeus: baixos de presió (segons Revista tècnica Centro Zaragoza)

els pneumàtics són els únics elements del vehicle en contacte amb el paviment.  Son els encarregats de transmetre la força motriu que imprimim al accelerar, de guiar el vehicle seguin les instruccions que marquem al girar el volant o qui atura el vehicle en la mes petita distancia possible quan frenem intensament. Son raons suficients per prendre'ls la més gran atenció de lo que normalment fem, ja que d'ells ( el seu bon estat i funcionament)  depèn la nostra seguretat i la de les que viatgen amb nosaltres.
DAvant una punxada, resulta recomanable, aguantar el volant amb força i deixar d'apretar el accelerador a poc a poc, tractant de controlar el vehicle sense que el pànic s'apoderi de nosaltres
Una inadequada pressió dels pneumàtics, por fer que consumim més combustible. Apart del desgast econòmic que suposa D'utilització de pneumàtics a una pressió inferior a L'Adequada.
Una escassa pressió D'aire al pneumàtic provoca desgast a les parts exteriors e interiors.
Comentaris