Gràcies a tots i a totes!

Més de 2500 clients han passat i passen pel nostre taller des de que varem començar al 1989. Aixo significa que s'han reparat més de 5000 cotxes, ja que cada client pot tenir o ha tingut en el transcurs dels anys de 2 o 5 cotxes , o fins de 10 a 20 cotxes les empreses grans.

Dia a dia intentem millorar en mecànica, electricitat, climatització, averies, instal.lacions, atenció al client...

Volem que quan ens porteu el cotxe a reparar, podeu confiar-hi plenament. En tot moment sou informats dels preus si hi ha quelcom important a reparar o si fa falta pròximament fer alguna reparació important.

Intentem reparar els vehicles com si fossin els propis.
Us ensenyem tot el que s'ha canviat al vostre vehicle.

Volem assessorar-vos en tot el que necessiteu i en tot el que sapiguem.
Acumulem més de 20 d'anys d'experiència.

Per nosaltres la millor publicitat, és la que ens poden donar els nostres clients, al parlar be de nosaltres o al recomanar-ho a d'altres persones.

Traçar les directrius a seguir és fa més senzill: "En un taller mecànic no hi ha de regnar el desordre. El nostre es caracteritza per l'ordre, la netedat i l'organització, per facilitar la feina dia a dia. A més, gestionem correctament tots els nostres residus, disposem d'estoc de material de recanvi, verifiquem els preus dels materials i informem al client.

Gràcies a tots per confiar amb nosaltres. Sentir-se realitzat amb la feina que és fa és important.
Hem fer unes enquestes entre els nostres clients , i aixo son algunes de les respostes:


Com ens va conèixer:
VAIG VOLER VENIR JA QUE EL ULTIM TALLER NO HO HAVIA FET BE - PER UN ALTRE CLIENT - PER UN AMIC - CLIENT - PLANXISTA - RECOMANACIÓ D'UN CLIENT - PER LA MEVA PARELLA -

Podria dir en una sola paraula quina imatge té de la nostra empresa:
BONA - BE - SERIETAT - EFICIÈNCIA - CONFIANÇA - BONA - EFECTIVITAT - PROFESSIONALITAT -


Que opina dels serveis que oferim:
MOLT BONA- PER MI SUFICIENTS - MOLT CONTENT - RÀPID I ADAPTATS ALS CLIENTS - EXCEL.LENTS - MOLT CORRECTES - MOLT CORRECTES I EFICIENTS -  MOLT CORRECTES A LES NECESSITATS DELS CLIENTS -
 

Podria dir-nos alguna cosa que no li hagi satisfet del nostre servei:
CAP - NO - CAP - FINS AL DIA RES - CAP - FINS AVUI CAP - X - _ -
 

Que li agradarà que millorem:
RES- TROBO TOT EL QUE NECESSITO - POSAR UN TREN DE RENTAT - SABER LES OFERTES VIA MAIL -

RES -  X - RES, TROBO QUE LES INSTAL.LACIONS SON CORRECTES I MODERNES I EL SERVEI TAMBÉ -


Quin servei o producte li agradaria trobar a la nostra empresa:
ES COMPLET- TOT BE  -  CORRECTE - POSSIBILITAT DE LLOGAR UN COTXE - X - OLI GULF - COTXE SUBSTITUCIÓ -  

Que és el que més valor de la nostra empresa:
SERVEI RÀPID - PORTO MOLTS ANYS VINGUEN I SEMPRE HO HE TROBAT TOT BE I MOLTA SERIETAT QUE AIXO ES IMPORTANT - SERIETAT, PROFESSIONALITAT I LA NETEDAT DEL TALLER - EL FET DE QUE ES PUGUI PARLAR DIRECTAMENT AMB LA PERSONA QUE HO REPARA HO FACILITA TOT, CAL VALORAR L'EXPERIÈNCIA AMB LA MARCA BMW - EL TRACTE AL CLIENT -  EL TRACTE PERSONALITZAT - HONRADESA, SERIETAT I EFECTIVITAT - EFECTIVITAT EN LES REPARACIONS, PUNTUALITAT A L'ENTREGA.

Comentaris