FRENS


Rectifiquem els discs de fre de davant sempre quan canviem les pastilles de fre per tal que no hi hagin vibracions posteriors.

Comentaris