Nous serveis

Ara a Taller Juanola, com tots els eurotallers, podem fer la Telediagnosis Remota, amb Autotècnic 2000 i Berton, ja podem visualitzar i fer servir en temps real i a distància el terminal de diagnosis de Berton conectat al vostre vehicle.

Amb eurotaller, anem creixent i millorant

Comentaris